ПЛАТФОРМА ЗА Е-ВОДЕЊЕ

Еден од клучните фактори на ефективен квалитетен систем за кариерно насочување е капацитетот за обезбедување, исто така, услуги за е-учење и е-водење на сите студенти за да се подобри пристапноста на информациите и ресурсите и да се решат новите потреби во реално време и да одговорат на зголемувањето на побарувачката на стручни совети и поддршка.

Платформа за е-водење за студенти

Е-ВОДЕЊЕ

Дали ви треба помош во планирањето на вашата идна кариера? Оваа веб-локација може да ве поддржи во текот на процесот. Ќе најдете информации за условите на пазарот на трудот, информации за образование, обука, идното занимање и кариера. Можете исто така да најдете поддршка во истражувањето на вашите интереси, вештини и можности.

Кариерно образование

Како изгледа пазарот на трудот денес и утре? Кои се барањата? Кои се моите права и обврски како вработен? Како да аплицирам за работа?

На оваа страница ќе дознаете повеќе за пазарот на труд и како тој функционира. Можете да започнете со овој дел или прво да ги истражите интересите и можностите.

Врските подолу содржат информации, корисни алатки и квиз. Има и некои You-tube клипови каде што ќе најдете добри примери на пр. како да го поставите вашето CV.

Информации за кариера

 

Информациите за кариера може да се поделат на „Образовни информации“ и „Стручни информации“. Тие не се независни, туку тесно поврзани едни со други. Овде можете да најдете информации кои одговараат на прашања како „Ако го земам ова образование или обука, каква кариера може да биде моја во иднина?“ или „Ако би сакал да ја имам оваа кариера, за кое образование или обука треба да аплицирам?“

Образовни информации

Овде ќе најдете линкови до информации за образование и обука за млади под 20-годишна возраст. Ако сте постари од 20 години, мора да пребарувате информации на веб-страницата на вашата општина бидејќи тие се различни во зависност од тоа каде живеете.

Стручни информации

На оваа страница ќе најдете линкови до информации за различни професии и кариери. Веб-страниците понекогаш се поврзуваат со други даватели на информации. Бидејќи ситуацијата на пазарот на трудот може брзо да се промени, проверете дали давателот ги ажурирал своите информации.

Кариерно советување

Career counseling in North Macedonia is a service that aims to assist individuals in making informed decisions about their career paths. The service is available to both students and adults and provides guidance on education and training opportunities, job search strategies, and personal and professional development. Career counselors in North Macedonia offer support to clients in identifying their strengths, interests, and values, and help them explore various career options that align with their goals and aspirations. The goal of career counseling is to empower individuals to make informed decisions about their career paths and achieve career success and satisfaction.