Hvordan gjøre gode karrierevalg?

Bli kjent med styrkene dine

Hva er mine interesser?


Jeg trenger mer informasjon før jeg tar et valg


Informasjon om utdanning


Informasjon om yrker


Jeg vil snake med en karriereveileder

Du kan treffe karriereveileder på ulike vis. Hvis du er elev i skolen kan Rådgiver/karriereveileder på din skole hjelpe deg. Hvis du vil chatte med en karriereveileder online kan du besøke