Det vi håper å få til er å framstille et sett med kriterier for å forbedre kvaliteten på skolens karrierelæring i de sju landene basert på den Europeiske tilnærmingen til karrierekompetanser

Hvorfor lage et kvalitetsrammeverk?

kvalitetsrammeverk

Vi jobber for å forbedre videregående skolers karriereveiledning.
Målet er å finne fram til kvalietsindikatorer for følgende områder: karriereundervisning, karriereinformasjon, karriereveiledning, karriereressurssenter, partnerskap for karriereveiledning og reflektert praktiker

Download the quality framework of Myfuture project

Hvorfor et selvevalueringsverktøy?

selvevalueringsverktøy

Kvalitet i denne sammenheng handler om viktige faktorer som skal til for at elever gjør gode valg. Selvevalueringen er for skoler og karriereveiledere som ønsker en sjekk av egen praksis. Både for å se hvordan en ligger an sammenlignet med andre skoler men også for en refleksjon rundt videre utvikling av praksis

Hvorfor en e-læringsplattform?

Kvalitet i denne sammenheng handler om viktige faktorer som skal til for at elever gjør gode valg. Selvevalueringen er for skoler og karriereveiledere som ønsker en sjekk av egen praksis. Både for å se hvordan en ligger an sammenlignet med andre skoler men også for en refleksjon rundt videre utvikling av praksis

Hvorfor en e-veiledningsplattform?

e-veiledningsplattform

E-veiledning vil være et viktig tilbud for elever. Dette er særlig viktig for å gjøre veiledning mer tilgjengelig.