Hver elev fortjener den beste formen for oppfølging for å bygge sin framtid. Hvordan kan vi hjelpe til?

Et Erasmus+ strategisk partnerskap for å støtte skoler i deres utvikling av kvalitetsstandarder for karrielæring og karriereveiledning

8 partnere for 7 Europeiske land gikk sammen for å lage ressurser og digitale verktøy som skal bidra til å styrke kvaliteten på skolers karriereveiledning

Planen

Bygge et kvalitetsrammeverk
Vi tok utgangspunkt i Ronald Sultana, en ledende internasjonal ekspert på feltet, sin håndbok om temaet fra 2008. Med utgangspunkt i den planla vi en involveringsprosess hvor målet var å bygge et helhetlig kvalitetsrammeverk som kunne bli tilpasset og tatt i bruk i ulike nasjonale kontekster. Involveringen skulle ivaretas gjennom internasjonale og nasjonale fokusgruppeintervjuer.
Les håndboka fra Professor Ronald Sultana

Se en videoforelesning om kvalitet i karriereveiledning fra Dr. Erik Hagaseth Haug

Bli en del av forsknings- og utviklingsprosessen
Lage en digital sjekkliste
Vi skal lage en selvevaluering for videregående skole. Den vil fungere som et verktøy for å vurdere kvaliteten på egen tjeneste og gi anledning til videreutvikling på den enkelte skole. Verktøyet vil basere seg på at den enkelte skole tar en aktiv rolle i å definere og implementere elementer fra kvalitetsrammeverket.
Utvikle treningsmateriell for lærre
Vi vil utvikle en e-læringsplattform for lærere og karriereveiledere basert på kvalitetsrammeverket. Denne skal styrke arbeidet den enkelte gjør. Kvalitet er komplisert og sammensatt og via denne plattformen vil det gis materiell som støtter utviklinge
Støttende e-veiledningsaktiviteter
Det skal lages en e-veiledningsplattform som inneholder nødvendige og nyttige verktøy og metoder, videoleksjoner med mer
Se en videoforelesning om kvalitet i karriereveiledning fra Dr. Erik Hagaseth Haug
Dette er et samarbeid!


Ta del i den sosiale innovasjonsprosessen!
1. Hjelp oss med å utvikle kvalitetsrammeverket ved å ta del i nasjonale fokusgruppeintervjuer. Dette for å lage et best mulig og mest mulig relevant system for ditt land
2. Prøv ut sjekklista og la oss ta del i din planlegging av å lage en bedre tjeneste. Vi vil tilby skreddersydd opplæring og -veiledningsressurser
3. Hold deg oppdatert på siste nytt fra prosjektet. Vi vil holde deg oppdatert på reisen mot bedre tjenester for elevene. Du vil også få informasjon når nye ressurser legges til