Guiding Schools er et prosjekt finansiert av Erasmus plus (KA2). Det involverer åtte partnere fra sju Europeiske land. Prosjektets siktemål er å jobbe fram en økt forståelse for kvalitet i skolens karriereveiledning. Dette gjøres gjennom å samle internasjonale erfaringer og eksempler på god karriereveiledning og å tilpasse og implentere dette i ulike nasjoale kontekster. Målet er å utvikle rammeverk som gir lærere og karriereveiledere redskaper til å designe sine tjenester. Det vil bli utviklet digitale verktøy.

Hver elev fortjener den beste formen for oppfølging for å bygge sin framtid

Vi involverer

0
LÆRERE
0
SKOLER
0
ELEVER

Vårt mål

Er å designe og utvikle verktøy som kan bidra til utvikling og sikring av høy kvalitet i karriereveiledningsstudier i 7 land

Er å styrke kompetansen til lærere og karriereveiledere slik at de kan levere bedre tjenester på sin skole

Vi arbeider for å skape

Kvalitetsrammeverk

Et kvalitetsrammeverk for karrierelæring i skole basert på den europeiske tilnærmingen til karrierekompetanser

Selvevalueringsverktøy

Et online selvavalueringsverktøy for å avklare styrker og forbedringsområder ved skolens karriereveiledning

E-læringsplattform

En egen plattform for lærere og veiledere som skal støtte deres implmentering på egen skole

E-veiledningsplattform

En integrert e-veiledningsplattform som skal gi skoler tilang til et gjennomarbeidet system med tilgjengelige verktøy

Vi er

Bli med oss

Hvis du vil kontakte oss eller få mer informasjon om Guiding Schools prosjektet er det fint om du fyller inn informasjon nedenfor. Vi vil kontakte deg så raskt som mulig
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent personvernbestemmelsene.
Vennligst fyll inn informasjonen nedenfor for å melde deg på nyhetsbrevet fra Guiding Schools prosjektet.
jeg bekrefter at jeg har lest og godkjentpersonvernbestemmelsene