guiding schools

Förbättra kvalitetsstandarder för karriärvägledning på skolorna

Guiding Schools är ett projekt finansierat av Erasmus+ (KA2) och omfattar 8 partners i 7 europeiska länder. Projektet arbetar med att på internationell nivå definiera ett kvalitetsramverk för karriärvägledning i främst grundskolan och implementera det på lokal nivå. Målet är att att kartlägga behoven på lokal nivå i olika länder för att kunna erbjuda ett ramverk som stödjer skolorna i planeringen av karriärvägledning i vid bemärkelse med hög kvalité. Vi kommer att utveckla digitala verktyg som stödjer skolornas karriärvägledningsinsatser och därmed elevernas karriärlärande.

Alla elever behöver professionellt stöd i skapandet av sin framtid.

Vi involverar

0
lärare
0
skolor
0
elever

VÅRT MÅL

Att designa och utveckla ett antal verktyg som stödjer skolorna i att säkerställa karriärvägledning av hög kvalité i 7 länder.

Att stärka lärarnas roll och färdigheter i karriärvägledningfrågor så att de kan bidra till elevernas karriärlärande.

VI ARBETAR MED ATT SKAPA

Kvalitetsramverk

Ett kvalitetsramverk för karriärlärande i skolan baserat på den europeiska tolkningen av Career Managment Skills (Valkompetens)

Självtest

Ett webbaserat självtest där skolorna kan identifiera luckor och förbättra svaga delar av skolans karriärvägledning

Plattform för E-lärande

En ny lärplattform för lärare och karriärvägledare för att stödja implementeringen av kvalitetsramverket på skolan

Plattform för E-vägledning

En integrerad e-plattform för karriärvägledning med stöd av tillgängliga digitala verktyg.

VI ÄR

KOM MED

Om du vill kontakta oss eller vill få mer information om projektet, v.v. fyll i formuläret nedan. Vi svarar så fort vi har möjlighet.
IJag har tagit del av och godkännersekretesspolicyn
Fyll i formuläret nedan om du vill teckna dig för projektets nyhetsbrev
Jag har tagit del av och godkänner sekretesspolicyn