Alla elever behöver professionellt stöd i skapandet av sin framtid. Hur kan vi hjälpa till?

Ett Erasmus+ strategiskt partnerskap för att stödja skolorna så att de kan höja kvaliten i karriärvägledningen

8 partners från 7 europeiska länder har gått samman för att skapa resurser och digitala verktyg som stöd för skolornas resa mot högre kvalité i karriärvägledningen till eleverna.

PROJEKTPLANEN

BYGGA ETT KVALITETSRAMVERK
Vi startade från tidigare erfarenheter. Professor Ronald Sultana, en av världens ledande experter inom karriärvägledning, skrev 2018 en handbok för att stödja skolors strävan efter en ökad kvalité i sin karriärvägledning. Handboken har blivit känd runt om i världen. Baserat på det, planerar vi en deltagardriven forskning för att bygga ett gemensamt ramverk, som skulle kunna anpassas till olika nationella strukturer. Vi tar hjälp av nationella och internationella fokusgrupper i arbetet.
Läs Ronald Sultanas handbok

Titta på en föreläsning av Erik Hagaseth Haug om kvalité i karriärvägledning

Delta i vår aktionsforskningaktivitet
SKAPA EN WEBBASERAD CHECKLISTA
Vi kommer att skapa ett webbaserat självtest för skolor, som kommer att hjälpa dem att identifiera brister i sin planering och förstärka de svagaste områdena i skolans karriärvägledning. Det kommer att stödja skolorna i att ta en aktiv roll i arbetet med att definiera och implementera de huvudsakliga delarna av kvalitetsramverket, inklusive lärarnas kunskaper, pedagogiska resurser, karriärinformation och karriärvägledningsmodeller.

UTVECKLA UTBILDNINGSMATERIAL FÖR LÄRARE

Vi kommer att utveckla en ny e-plattform för lärare och karriärvägledare kopplat till kvalitetsramverket. Syftet är att stärka lärarkollegiet och skolpersonal i implementeringen av kvalitetssystemet i syfte att ge eleverna optimalt stöd i deras komplicerade karriärvalsprocess.

STÖDJANDE E-VÄGLEDNING

 

Vi kommer att bygga en integrerad e-vägledningsplattform för att stödja skolans karriärvägledning, baserat på kvalitetsramverket och med hjälp av tillgängliga verktyg för karriärvägledning.

Ta del av en föreläsning av Erik Hagaseth Haug om kvalité i karriärvägledning
Det här är ett samarbetsäventyr.

Delta i det här experimentet i SOCIAL INNOVATION
1. HJÄLP OSS SKAPA KVALITETSRAMVERKET genom att delta i nationella fokusgrupper. Vi försöker att tillsammans skapa den bästa strategin för att höja kvaliten på karriärvägledning i ditt land.
2. VAR PILOTTESTARE the        för checklistan och låt oss hjälpa dig att förbättra karriärvägledningen på din skola. Vi erbjuder skräddarsydd utbildning och webbaserade karriärvägledningsverktyg.
3. HÅLL DIG INFORMERAD m det senaste i projektet. Vi kommer att berätta allt om resan mot en förbättrad karriärvägledning för eleverna. Du kommer att hitta alla uppdateringar om det vi utvecklat.