Vår utmaning är att fastställa kvalitetskriterierna för stärkt karriärlärande i skolan i 7 länder, genom ett ramverk baserat på den europeiska tolkningen av Careeer Management Skills (valkompetens).

Varför ett kvalitetsramverk?

kvalitetsramverk

Vi arbetar för att höja kvaliten på skolans karriärvägledning med fokus på grupper som riskerar att inte klara skolan.
Målet är att erbjuda kvalitetskriterier för följande delar av karriärvägledningen: karriärutbildning, karriärinformation, karriärvägledningssamtal, karriärcentra, samarbeten för karriärvägledning and reflekterande praktiker.

Varför ett självtest?

självtest

Kvalité står i relation till ett antal faktorer som säkerställer att alla elever får stöd i sin karriärplanering. Det här självtestet kommer att hjälpa lärare, karriärvägledare och skolledare att testa nivån på deras egen verksamhet och jämföra den med andra skolor lokalt och nationellt. Samtidigt erbjuder verktyget lärare och karriärvägledare möjligheten att reflektera över kvaliten i karriärvägledningen och planera förbättringar.

Varför en ny e-plattform för lärande?

Kvalité är också starkt kopplat till kompetensen hos de som arbetar med karriärvägledning. Projektet kommer att erbjuda webbutbildning till lärare och karriärvägledare som stöd i implementeringen av karriärvägledning av hög kvalité i skola. Plattformen kommer att struktureras runt de olika delarna av kvalitetsramverket och därför erbjuda djupanalyser av teoretiska och metodologiska verktyg för de olika komponenterna av karriärlärande och karriärvägledning.

Varför en plattform för e-vägledning?

En av nyckelfaktorerna för ett effektivt karriärvägledningssystem är möjligheten att erbjuda webbaserat lärande och karriärvägledning till alla elever. Syftet är att öka tillgängligheten till information och verktyg samt möta behoven i realtid och svara mot ökade kraven på stöd från professionella karriärvägledare.