Behöver du hjälp 

att planera 

din framtid?

 
Den här webb-sidan kan vara ett stöd under din valprocess. Du hittar information om arbetsmarknad, utbildning och framtida yrke. Du hittar också stöd för att utforska dina intressen, färdigheter och möjligheter.
Karriärlärande
Karriärinformation
Karriärvägledning
Karriärlärande
Hur ser arbetsmarknaden ut idag och i morgon? Vilka krav ställs? Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som anställd? Hur söker jag jobb? På den här sidan kan du lära dig mer om arbetsmarknaden och hur den fungerar. Du kan börja med det här avsnittet eller med avsnittet om intressen och möjligheter. Länkarna nedan innehåller både information, användbara verktyg och en frågesport. Det finns också några You-tubeklipp med tips på hur du till exempel skriver en CV.
Allt du vill veta om hur man skaffar sitt drömjobb

Arbetsförmedlingen YouTube

https://www.youtube.com/user/arbetsformedlingen

Karriärinformation
Karriärinformation kan delas in i Utbildningsinformation och Yrkesinformation. De är inte skilda från varandra utan nära sammankopplade. Här kan du hitta svar på frågor som ”Om jag går den här utbildningen, vilket yrke och arbete kan jag då ha i framtiden?” eller ”Om jag vill arbeta med det här, vilken utbildning behöver jag söka till då?”
Utbildningsinformation
Här hittar du information om utbildning på gymnasienivå för dig under 20 år. Om du är äldre och söker efter motsvarande gymnasieutbildning inom vuxenutbildningen så måste du söka på din kommuns webb-sida eftersom utbudet varierar över landet.
Yrkesinformation
På den här sidan hittar du länkar till information om olika yrken. Sidor länkar ibland vidare till andra informationskällor. Eftersom situationen på arbetsmarknaden kan ändras snabbt är det viktigt att kontrollera när informationskällan uppdaterades.
Karriärvägledning
Du kan ta hjälp av några verktyg för att på egen hand utforska och stödja ditt val av utbildning och framtida yrke. Du kan också kontakta en professionell Karriärvägledare.
Karriärvägledning på egen hand
Arbetsförmedlingen har en webb-sida där du kan hitta stöd i ditt beslut om val av utbildning, framtida yrke och arbete.
Det finns också andra webb-sidor som erbjuder stöd inför valet:
OBS: Om du hittar webb-baserade eller andra test som säger sig stödja ditt yrkesval, kontrollera att testet är utvecklat utifrån aktuell forskning och att det är kvalitetssäkrat. Test ni hittar tidningar saknar vanligtvis dessa kriterier.
Prata med en karriärvägledare

I Sverige ska alla elever i grund- och gymnasieskolan ha tillgång till professionell karriärvägledning och få stöd i sin valprocess. Uppdraget finns reglerat i skollag och läroplan. Om skolan inte har tillgång till karriärvägledare ska du kontakta skolans rektor.

 

Om du är mellan 16 och 20 år, inte går i gymnasieskolan och saknar gymnasieexamen, kan du kontakta Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) i din kommun.

 

Om du är över 20 år kan du kontakta vuxenutbildningen i din kommun. Observera att många kommuner enbart erbjuder vägledning till vuxna som söker vuxenutbildning.